Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Controling i audyt finansowy przedsiębiorstwa 226030-S
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Rola i znaczenie współczesnego controllingu w skutecznym zarządzaniu organizacją. Audyt finansowy - wprowadzenie do tematu. Wprowadzenie do tematu controllingu strategicznego oraz tematu kontroli strategicznej

Balanced Scorecard jako skuteczny system przełożenia strategii organizacji na działanie. Rola map strategii.

Balanced Scorecard w systemie zarządzania strategią oraz jego rola dla skutecznego i długookresowego przełożenia strategii na działanie.

Tworzenia planów finansowych jako podstawa do długookresowa planowania wyników finansowych

Budżet oraz jego wady z punktu widzenia skutecznego przełożenia celów operacyjnych na działanie. Możliwości usprawnienia budżetu przy wykorzystaniu nowych koncepcji oraz narzędzi informatycznych.

Konstrukcja budżetu zgodnie z metodyką rachunku kosztów działań tzw. Budżetowanie oparte na rachunku kosztów działań (Activity-Based Budgeting).

Koncepcja zarządzania kosztami w łańcuchu wartości. Metody oceny opłacalności wprowadzenia nowych produktów (Target costing), oraz oceny ich użyteczności z puntu widzenia klienta (inżynieria wartości).

Rola i znaczenie audytu finansowego dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Prawne uregulowania audytu finansowego w Polsce i w wybranych krajach.

Zadania biegłego rewidenta oraz cechy zawodu biegłego rewidenta (wymagane kwalifikacje, odpowiedzialność, etyka i normy wykonywania zawodu).

Produkty badania sprawozdań finansowych - opinia, raport i dokumentacja rewizyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 15:20 - 17:00, sala ZDAL
Paweł Warowny, Szczepan Borowski 83/85 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wirtualny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0