Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomiczna analiza prawa prywatnego 223670-D
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Podstawy prawa prawa prywatnego. Zależności pomiędzy prawem własności, prawem umów, a prawem czynów niedozwolonych.

Podstawy prawa własności. Zasady własności, odpowiedzialności i wyłączności. Zasady własności, odpowiedzialności i wyłączności. Informacja jako dobro publiczne.

Rola prawa czynów niedozwolonych. Czyn niedozwolony a umowa. Czyn niedozwolony a prawo własności. Własność a odpowiedzialność.

Podstawy prawa umów i ekonomiczne podejście do prawa umów. Reguły domyślne i informacje ujawniane (umowy niekompletne, asymetria informacji). Umowy relacyjne.

Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego. Patenty. Znaki towarowe. Tajemnice przedsiębiorstwa.

Ekonomiczne skutki naruszenia umowy (odszkodowanie, efektywne niewykonanie zobowiązania, oczekiwanie, zaufanie, rekompensata). Paradoks odszkodowania.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka a odpowiedzialność na zasadzie winy. Odpowiedzialność za własne czyny - odpowiedzialność za działanie osób trzecich. Odpowiedzialność za szkodę a regulacje i prawo karne.

Ochrona interesów gospodarczych oraz grupowych.

Przyczynowość a wina (niedbalstwo). Optymalne odszkodowania.

Ochrona konsumenta w zakresie prawa prywatnego: normy obowiązkowe i gwarancje.

Kształtowanie się skutecznych standardów.

Unifikacja i harmonizacja prawa prywatnego.

Badania empiryczne nad prawem własności, prawem umów i prawem czynów niedozwolonych.

Ekonomika postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa prywatnego.

Przykłady wybranych umów obowiązujących w obrocie gospodarczym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
2000 (brak danych), (sala nieznana)
Jarosław Bełdowski szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0