Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Portfel inwestycyjny 220430-D
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Instrumenty i rynki finansowe - charakterystyka oraz typologia pod kątem identyfikacji dostępnego spektrum potencjalnych składników portfela.

Ryzyko oraz rentowność w procesie inwestycyjnym - identyfikacja, klasyfikacja oraz pomiar.

Zastosowanie krzywej dochodowości w ramach analizy oraz wyceny obligacji (stało-, zmiennokuponych i zamiennych).

Konstrukcja i strategie zarządzania portfelem obligacji (m. in. immunizacja portfelowa z wykorzystaniem duracji i wypukłości).

Analiza i wycena akcji.

Budowa portfela inwestycyjnego (analiza cyklu koniunkturalnego, analiza fundamentalna, techniczna, jakościowa) oraz ograniczenia płynnościowe (window dressing, front running).

Podstawowe zasady dywersyfikacji portfela inwestycyjnego - teoria Markowitza.

Model CAPM.

Jednowskaźnikowy model Sharpe'a oraz model arbitrażu cenowego APT.

Portfele mieszane (akcyjno - obligacyjne).

Badanie efektywności portfela papierów wartościowych oraz wybrane aspekty teorii behawioralnej.

Instrumenty pochodne w procesie zarządzania portfelem papierów wartościowych.

Konstrukcja i analiza portfela kredytowego.

Zarządzanie portfelem kredytowym.

Instrumenty strukturyzowane oraz inwestycje alternatywne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
11 co drugi wtorek (parzyste), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 114
Edyta Cegielska, Piotr Czapiewski szczegóły
12 co drugi wtorek (nieparzyste), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 114
Tomasz Dziawgo szczegóły
13 co drugi wtorek (parzyste), 19:00 - 20:40, budynek G (główny), sala 114
Tomasz Dziawgo szczegóły
14 co drugi wtorek (nieparzyste), 19:00 - 20:40, budynek G (główny), sala 114
Tomasz Dziawgo szczegóły
21 co drugi wtorek (parzyste), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 232
Piotr Wiśniewski szczegóły
22 co drugi wtorek (nieparzyste), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 232
Piotr Wiśniewski szczegóły
23 co drugi wtorek (parzyste), 19:00 - 20:40, budynek G (główny), sala 232
Piotr Wiśniewski szczegóły
31 co drugi czwartek (parzyste), 9:50 - 11:30, budynek C, sala 4C
Piotr Bańbuła szczegóły
32 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:50 - 11:30, budynek C, sala 4C
Piotr Bańbuła szczegóły
33 co drugi czwartek (parzyste), 11:40 - 13:20, budynek C, sala 4C
Piotr Bańbuła szczegóły
41 co drugi wtorek (parzyste), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 236
Anna Grygiel-Tomaszewska szczegóły
42 co drugi wtorek (nieparzyste), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 236
Anna Grygiel-Tomaszewska szczegóły
43 co drugi wtorek (parzyste), 19:00 - 20:40, budynek G (główny), sala 236
Anna Grygiel-Tomaszewska szczegóły
44 co drugi wtorek (nieparzyste), 19:00 - 20:40, budynek G (główny), sala 236
Anna Grygiel-Tomaszewska szczegóły
45 co drugi wtorek (nieparzyste), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala 012
Anna Grygiel-Tomaszewska, Jolanta Turek szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0