Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w gospodarce i biznesie międzynarodowym 138270-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Wprowadzenie do tematu. Pojęcia podstawowe oraz metoda pracy.

Podstawy wiedzy o filozofii ekonomii i dziejach myśli ekonomicznej.

Etyka w życiu gospodarczym- dzieje poglądów na ten temat (utylitaryzm, kantyzm, etyka cnót, inspiracje religijne).

Wprowadzenie do debaty oksfordzkiej i innych formatów debaty. Debata a dialog. Etyczny wymiar debaty i dialogu.

Debata oksfordzka na wybrany temat ogólny dot. etyki w gospodarce. Analiza przebiegu i wyników.

Katolicka nauka społeczna na tle innych nurtów myśli współczesnej. Implikacje dla etyki biznesu.

Refleksja etyczna nad gospodarką w świetle ekonomii instytucjonalnej. Wartości a rozwój gospodarczy i konkurencyjność międzynarodowa.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).

Debata oksfordzka lub Lincoln-Douglas na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

Globalizacja, kapitalizm globalny a biznes międzynarodowy.

Podstawowe dylematy etyczne w zakresie biznesu międzynarodowego. Debata lub studium przypadku.

Inicjatywy i regulacje międzynarodowe w zakresie etycznego kapitalizmu (OECD, Global Compact, Caux Round Table).

Wybrane etyczne dylematy w zakresie zarządzania międzynarodowego.

Economics of Happiness and Well-Being a konkurencyjność. Debata deliberatywna (dialog).

Podsumowanie. Rola etycznego przywództwa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy wtorek, 15:20 - 17:00, budynek C, sala 5B
Tomasz Dołęgowski szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:10, budynek G (główny), sala Aula VII
Anna Napiórkowska szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0