Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Audyt i controling w korporacjach międzynarodowych 132740-P
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Wprowadzenie do przedmiotu. Różnice pomiędzy audytem a kontrolingiem. Rola audytora i kontrolera finansowego w korporacji międzynarodowej.

Kontroling na różnych etapach procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Metody i techniki kontrolingu finansowego. Budżetowanie.

Wpływ podatków pośrednich i bezpośrednich na globalne decyzje inwestycyjne.

Podejście terytorialne i globalne w opodatkowaniu działalności międzynarodowej przedsiębiorstw.

Planowanie audytu finansowego.

Systemy kontroli wewnętrznej w korporacjach.

Metody weryfikacji sald. Inwentaryzacja środków trwałych.

Metody weryfikacji poszczególnych pozycji bilansu: aktywa, zobowiązania, kapitały własne.

Metody weryfikacji poszczególnych pozycji rachunku wyników.

Zdarzenia po zamknięciu sprawozdania. Kontynuacja działalności.

Odpowiedzialność firmy audytorskiej. Opinia audytora.

Pozostałe usługi firm audytorskich.

Elementy rachunkowości zarządczej.

Wewnętrzna i zewnętrzna sprawozdawczość finansowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:20 - 17:00, sala 2C
Jakub Karnowski szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:20 - 17:00, sala 2E
Witold Wiliński szczegóły
3 każdy poniedziałek, 15:20 - 17:00, sala 5C
Piotr Staszkiewicz szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0