Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kapitały wysokiego ryzyka 131520-S
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Specyfika kapitału wysokiego ryzyka. Pojęcia private equity, venture capital, mezzanine capital. Private equity a inne źródła finansowania przedsiębiorstw w różnych fazach ich cyklu życia.

Ryzyko w inwestycjach private equity, asymetria informacyjna. Inwestorzy private equity: fundusze private equity/venture capital (inwestorzy instytucjonalni) oraz aniołowie biznesu (inwestorzy indywidualni)

Ewolucja rynku kapitału wysokiego ryzyka w USA i w Europie. Struktura organizacyjno-prawna funduszy private equity/venture capital. Stadia inwestowania, kapitału wysokiego ryzyka (zasiewy, strat, początkowy rozwój, ekspansja, restrukturyzacja, wykupy).

Etapy procesu inwestycji private equity/venture capital. Pozyskiwanie kapitału od inwestorów. Poszukiwanie inwestycji. Innowacyjność i potencjał wzrostu analizowanych przedsięwzięć. Wstępna selekcja inwestycji.

Szczegółowa analiza wybranych przedsięwzięć - due deligence. Finansowa struktura inwestycji wysokiego ryzyka. Warunki umowy inwestycyjnej.

Wycena inwestycji private equity. Koszt kapitału wysokiego ryzyka. Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa: metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych(DCF), metoda skorygowanej wartości bieżącej (APV), metody porównawcze.

Ocena opłacalności inwestycji private equity. Mierniki oceny opłacalności inwestycji: stopy zwrotu (ROE, ROI), okres zwrotu, bieżąca wartość netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)i inne.

Zarządzanie przedsiębiorstwem przez fundusz private equity/venture capital. Nadzór właścicielski. Udział w podejmowaniu decyzji strategicznych. Doradztwo. Kapitał menedżerski. Inwestycje private equity jako źródło wzrostu wartości spółki portfelowej.

Dezinwestycje - sposoby wyjścia funduszy private equity z inwestycji. Oferta publiczna (IPO), sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu, inwestorowi finansowemu, wykupy menedżerskie, zwrotne zbycie udziałów (buy back), umorzenie udziałów/likwidacja

Rodzaje wykupów menedżerskich. Wykupy menedżerskie typu MBO i MBI. wykup menedżersko-pracowniczy, wykup lewarowany (LBO).

Korzyści i zagrożenia w inwestycjach private equity/venture capital dla inwestorów i spółek portfelowych (założycieli i zarządzających. Wzrost wartości spółki. Ryzyko i koszty finansowania. Likwidacja luki kapitałowej.

Rynek inwestycji wysokiego ryzyka w Polsce. Liczba i rodzaje funduszy, źródła kapitału funduszy, wartość inwestycji, stadia inwestowania, struktura branżowa spółek portfelowych, sposoby wyjścia z inwestycji. Fakultatywne prezentacje studentów.

Analiza wybranych inwestycji funduszy private equity na polskim rynku. Studia przypadków spółek portfelowych i funduszy wysokiego ryzyka. Efekty inwestycji.

Studia przypadków inwestycji private equity/venture capital (cd.). Fakultatywne prezentacje studentów.

Podsumowanie zajęć. Możliwość zorganizowania spotkania z przedstawicielem funduszu private equity działającego w Polsce lub przedstawicielem spółki finansowanej przez fundusz wysokiego ryzyka .

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 co druga sobota (nieparzyste), 11:40 - 13:20, sala 103
Olga Mikołajczyk 37/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.