Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bankowość 121030-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

System bankowy. Rodzaje banków.

Bank centralny i instrumenty polityki pieniężnej.

Nadzór finansowy i charakterystyka wybranych regulacji nadzorczych.

Systemy gwarantowania depozytów i mechanizm uporządkowanej likwidacji (resolution)

Klasyfikacja i charakterystyka operacji bankowych; segmentacja klientów. Organizacja działalności bankowej.

Operacje banków uniwersalnych (w segmencie detalicznym i korporacyjnym) i operacje banków specjalistycznych (inwestycyjnych, hipotecznych).

Analiza i porównanie operacji bankowych z zastosowaniem matematyki finansowej.

Ochrona konsumenta. Etyka w działalności bankowej.

Sprawozdania finansowe banku oraz ocena sytuacji finansowej banku.

Klasyfikacja ryzyka bankowego.

Ryzyko kredytowe: zdolność kredytowa klienta, credit scoring i credit rating; zarządzanie ryzykiem kredytowym.

Ryzyko płynności: analiza luki płynności i zarządzanie płynnością.

Ryzyko stopy procentowej: analiza luki stopy procentowej, duration i zarządzanie ryzykiem stopy procentowej.

Ryzyko rynkowe: otwarte pozycje i podstawy VaR.

Zarządzanie bankiem w czasie kryzysu. Restrukturyzacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:40, sala Aula B
Łukasz Kurowski, Paweł Smaga, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:40, sala Aula III
Edyta Cegielska, Magdalena Kozińska, Emil Ślązak, Małgorzata Zaleska, Jan Koleśnik szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0