Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 120550-P
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Potrzeby informacyjne użytkowników informacji generowanych w systemie rachunkowości.

Cechy jakościowe informacji sprawozdawczych i obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstw.

Elementy składowe sprawozdania finansowego w różnych jednostkach

Klasyfikowanie, ujmowanie i wycena składników majątku trwałego jednostki w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego.

Klasyfikowanie, ujmowanie i wycena składników majątku obrotowego jednostki w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego

Klasyfikowanie, ujmowanie i wycena rozrachunków jednostki w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego.

Klasyfikowanie, ujmowanie i wycena rozrachunków walutowych jednostki w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego.

Klasyfikowanie, ujmowanie i wycena instrumentów finansowych w poszczególnych elementach sprawozdań finansowych.

Klasyfikowanie, ujmowanie i wycena zobowiązań finansowych w poszczególnych elementach sprawozdań finansowych.

Koszty i przychody bieżącego okresu oraz rozliczane w czasie

Wynik finansowy jednostki w różnych wariantach sprawozdawczych

Inwentaryzacja i jej znaczenie dla jednostki

Instrumenty polityki rachunkowości

Zawartość sprawozdania finansowego z punktu widzenia potrzeb zarządczych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2000 (brak danych), (sala nieznana)
Hanna Bystrzycka 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0