Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie (k) 110600-D
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Wizja, misja, cele organizacji.

Strategia rozwoju organizacji. Sposoby rozwoju (wewnętrzny, zewnętrzny)

Otoczenie organizacji. Mega trendy w otoczeniu. Identyfikacja zjawisk w otoczeniu makro.

Strategia konkurencji organizacji. Analiza konkurencji w wybranym sektorze.

Style kierowania ludźmi. Czynniki wyznaczające styl kierowania ludźmi.

Wyzwania strukturalne organizacji. Identyfikacja struktur organizacyjnych.

Zarządzanie zespołami. Zarządzanie konfliktem w zespole.

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wyzwalanie zaangażowania pracowników. Dobór narzędzi motywowania pracowników.

Przywództwo w organizacji. Źródła władzy. Role kierownicze.

Kultura organizacyjna (KO). Identyfikacja elementów kultury organizacyjnej.

Umiejętność podejmowania decyzji. Etapy procesu decyzyjnego.

Racjonalność metodologiczna vs rzeczowa.

Zarządzanie wiedzą i informacją w organizacji.

Zarządzanie zmianą. Zarządzanie innowacjami.

Podsumowanie - wnioski dla przyszłych menedżerów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 każdy piątek, 11:40 - 13:20, sala 105
Grażyna Aniszewska-Banaś szczegóły
2 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, sala 105
Anna Krejner-Nowecka szczegóły
3 każdy piątek, 11:40 - 13:20, sala 107
Janusz Ostaszewski, Renata Małkowska, Olga Mikołajczyk szczegóły
4 każdy wtorek, 11:40 - 13:20, sala 236
Agnieszka Sopińska szczegóły
5 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, sala 230
Joanna Korpus szczegóły
6 każdy wtorek, 13:30 - 15:10, sala 105
Sławomir Winch szczegóły
7 każdy piątek, 13:30 - 15:10, sala 105
Grażyna Aniszewska-Banaś szczegóły
8 każdy piątek, 13:30 - 15:10, sala 107
Janusz Ostaszewski, Renata Małkowska, Olga Mikołajczyk szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0