Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie (w) 110590-S
Praca samodzielna pod kontrolą wykładowcy (PSKW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

Istota zarządzania. Funkcje zarządzania. Ewolucja nauk o zarządzaniu. Kierunki i podejścia w zarządzaniu.

Kierunki i podejścia w zarządzaniu- c.d.

Organizacja i jej otoczenie. Mega trendy w otoczeniu. Rola i rodzaje innowacji. Zarządzanie innowacjami.

Planowanie w organizacji. Wizja, misja, cele. Pojęcie i rodzaje strategii przedsiębiorstwa.

Istota strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Dylematy rozstrzygane w ramach strategii rozwoju.

Sposób rozwoju przedsiębiorstwa.

Podejmowanie decyzji w organizacji. Proces podejmowania decyzji i jego ograniczenia.

Rola informacji w podejmowaniu decyzji. Zarządzanie wiedzą w organizacji.

Struktury organizacyjne i ich ewolucja. Czynniki strukturotwórcze.

Modele struktur organizacyjnych i ich zastosowanie w praktyce. Grupy kapitałowe. Struktury sieciowe.

Rola menedżera w organizacji. Warunki skutecznego kierowania.

Funkcje i role kierownicze. Władza i przywództwo w organizacji.

Motywowanie pracowników. Teorie motywacji. Narzędzia motywacji i ich dobór.

Style kierowania ludźmi. Czynniki wyznaczające styl kierowania.

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Polityka personalna i jej narzędzia.

Grupy i zachowania nieformalne w organizacji. Konflikty organizacyjne i ich rozwiązywanie.

Kultura i tożsamość organizacji (KO).

Proces kontroli w organizacji. Funkcje i narzędzia kontroli.

Zarządzanie zmianą w organizacji. Narzędzia i techniki zarządzania zmianą.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.