Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość 110560-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Istota rachunkowości jako dyscypliny naukowej i praktycznej. Cele i funkcje rachunkowości.

Realizacja metody podmiotowej i metody bilansowej. Historia rachunkowości. Kierunki harmonizacji prawa międzynarodowego.

Istota bilansu. Klasyfikacja majątku i źródeł jego finansowania. Zasady uznawania aktywów i pasywów.

Pomiar i dokumentacja procesów gospodarczych. Istota operacji gospodarczych. Okresy sprawozdawcze.

Wpływ zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową i finansową jednostki. Księgi rachunkowe.

Uznawanie kosztów i przychodów. Operacje wynikowe.

Wynik memoriałowy a wynik kasowy.

Ustalenie wyniku finansowego. Struktura rachunku zysków i strat.

Podział wyniku finansowego.

Operacje gospodarcze od bilansu do bilansu.

Uszczegółowienie informacji księgowych. Księgi pomocnicze.

Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym.

Nadrzędne zasady rachunkowości.

Cechy jakościowe sprawozdania finansowego.

Wykorzystanie informacji sprawozdawczych do oceny sytuacji finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:30 - 15:10, sala Aula IV
Hanna Bystrzycka 98/100 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:30 - 15:10, sala Aula V
Edyta Łazarowicz, Ewa Hellich 95/100 szczegóły
3 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:30 - 15:10, sala Aula VI
Ewa Hellich, Anna Kłopotek, Anna Karmańska 102/100 szczegóły
4 co drugi czwartek (parzyste), 9:50 - 11:30, sala Aula III
Małgorzata Paszula 58/73 szczegóły
5 co drugi czwartek (parzyste), 9:50 - 11:30, sala Aula V
Małgorzata Krysik 100/98 szczegóły
6 co drugi czwartek (parzyste), 9:50 - 11:30, sala Aula VI
Wioletta Baran 92/98 szczegóły
7 co drugi czwartek (parzyste), 9:50 - 11:30, sala Aula IV
Rafał Grabowski 69/72 szczegóły
8 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:30 - 15:10, sala Aula B
Katarzyna Kobiela-Pionnier 64/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0