Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia I 110460-P
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Wprowadzenie do przedmiotu - czym jest makroekonomia. Omówienie najważniejszych zjawisk i pytań makroekonomicznych, najważniejszych kategorii makroekonomicznych.

Pomiar PKB i inflacji. Omówienie trzech metod pomiaru PKB, niedoskonałości PKB, zmienne nominalne i realne, pomiar inflacji (kosztów utrzymania), przepływy i zasoby, deflator.

Wzrost gospodarczy w długim okresie. Czym jest wzrost gospodarczy, źródła wzrostu gospodarczego. Koncepcja funkcji produkcji, malejące przychody i efekt doganiania, polityka gospodarcza a wzrost długookresowy, znaczenie wiedzy i innowacji

Ujęcie popytowe (model keynesowski) funkcja konsumpcji, planowane i rzeczywiste wydatki, krzyż Keynesowski, równowaga (algebraiczna i graficzna), paradoks oszczędzania, efekt mnożnikowy, mnożniki dla gospodarki zamkniętej i otwartej (wydatkowy, podatkowy, transferowy, inwestycyjny, wydatków rządowych).

Ujęcie popytowe (model keynesowski) - ciąg dalszy.

Budżet państwa i polityka fiskalna Podstawowe kategorie wydatków i dochodów państwa, SFP, równowaga budżetowa.

Pieniądz, system bankowy i polityka pieniężna Co to jest pieniądz, funkcje pieniądza, płynność i agregaty pieniężne, podaż pieniądza (bank centralny, kreacja pieniądza i mnożnik kreacji), popyt na pieniądz i jego determinanty, ilościowa teoria pieniądza ? inflacja w długim okresie, hiperinflacja. System finansowy.

Rynek pracy. Pomiar aktywności i bezrobocia, zatrudnienie a czas pracy, rodzaje bezrobocia, przyczyny bezrobocia.

Wyprowadzenie modelu AS- AD. Wahania gospodarcze, różnice pomiędzy krótkim a długim okresem, cykl koniunkturalny. Wyprowadzenie krzywej AD (z krzywej wydatków) i krzywej AS (z rynku pracy i funkcji produkcji), dlaczego krzywa AS jest dodatnio nachylona. Długookresowa krzywa podaży.

Polityka monetarna i fiskalna w AS AD. Efekty polityki monetarnej i fiskalnej w AD-AS, szoki podażowe - stagflacja, dezinflacja, dyskusja o polityce aktywnego i pasywnego zarządzania popytem. Polityka antyinflacyjna.

Krzywa Phillipsa. Krótko i długookresowa krzywa Phillipsa, oczekiwania inflacyjne, niezależność banku centralnego.

Gospodarka otwarta. Podstawowe koncepcje, export, import, przepływy kapitałowe, PPP. Podstawowe zagadnienia rynku walutowego. Efekty polityki fiskalnej i pieniężnej w gospodarce otwartej.

Tematy otwarte - wybrane współczesne zagadnienia ekonomiczne lub kolokwium.

Kolokwium. Tematy 13-15 byłyby tematami do wyboru w miarę dostępności czasu, mogą być też przeznaczone na prace audytoryjne, itp.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
100077 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek G (główny), sala Aula II
Bogusław Czarny 3/ szczegóły
110434 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek G (główny), sala Aula V
Wojciech Pacho 0/ szczegóły
120522 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek G (główny), sala Aula VI
Roman Sobiecki 1/ szczegóły
130583 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala Aula V
Marta Kightley 0/ szczegóły
140665 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala Aula III
Izabela Zawiślińska 0/ szczegóły
150669 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek G (główny), sala Aula IV
Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka 0/ szczegóły
160707 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek G (główny), sala Aula I
Piotr Maszczyk 0/ szczegóły
171285 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:20, budynek C, sala 4B
Michał Gradzewicz 0/ szczegóły
181392 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 17:00, budynek A, sala 115
Marcin Wajda 0/ szczegóły
200665 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, budynek G (główny), sala Aula III
Izabela Zawiślińska 82/ szczegóły
210583 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, budynek A, sala 107
Mateusz Guzikowski 38/ szczegóły
221392 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 17:10 - 18:50, budynek A, sala 115
Marcin Wajda 33/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0