Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja gospodarcza krajów obszaru poradzieckiego 236500-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Potencjał gospodarczy krajów obszaru poradzieckiego - powierzchnia, ludność, bogactwa naturalne, stan infrastruktury, poziom PKB, główne sektory gospodarki.

Krótko- i długookresowe skutki liberalizacji jednostronnej i wzajemnej (dwu- i wielostronnej) - ujęcie teoretyczne.

Umiędzynarodowienie krajów obszaru poradzieckiego - wymiana handlowa dobrami i usługami - poziom (wartość, udział w PKB), struktura, zaangażowanie w globalne łańcuchy wartości (handel wg BEC, dla Rosji możliwa również TIVA/WIOD); oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne - poziom, struktura - część I.

Umiędzynarodowienie krajów obszaru poradzieckiego - wymiana handlowa dobrami i usługami - część II.

Integracja z gospodarką światową - główne motywy; poziom stawek celnych i ich struktura, bariery pozataryfowe i inne; międzynarodowe indeksy otwartości gospodarek

Członkostwo krajów obszaru poradzieckiego w Światowej Organizacji Handlu - członkowie/kandydaci; główne obszary rokowań, przyczyny trudności w negocjacjach akcesyjnych (z obu stron), warunki akcesji/zmiany poziomu ochrony rynku; stosunki z MFW - pomoc uwarunkowana reformami strukturalnymi - część I.

Członkostwo krajów obszaru poradzieckiego w Światowej Organizacji Handlu - część II.

Integracja krajów obszaru poradzieckiego z Unią Europejską - główne motywy, rodzaje umów i ich główne postanowienia; wielkość i struktura handlu z UE, znaczenie unijnych preferencji celnych - część I.

Integracja krajów obszaru poradzieckiego z Unią Europejską - część II .

Stosunki krajów obszaru poradzieckiego z wybranymi innymi partnerami gospodarczymi - motywy, główne postanowienia umów i ich skutki dla handlu wzajemnego

Ewolucja integracji wewnątrz obszaru poradzieckiego od rozpadu ZSRR - od Wspólnoty Niepodległych Państw do Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EaWG); główne motywy integracji i napotykane bariery; rola Rosji.

Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza - główne postanowienia umowy integracyjnej, etapy integracji, najważniejsze instytucje i ich kompetencje, dotychczasowe efekty - część I.

Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza - część II.

Umowy dwustronne EaWG z krajami spoza ugrupowania - główne postanowienia i znaczenie dla stosunków gospodarczych zaangażowanych krajów.

EaWG a UE - analiza porównawcza

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.