Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Zarządzanie, niestacjonarne (sobotnio-niedzielne), II stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: NMMS-ZAR
  Nazwa: Zarządzanie, niestacjonarne (sobotnio-niedzielne), II stopnia
  Tryb studiów: niestacjonarne (sobotnio-niedzielne)
  Rodzaj studiów: II stopnia
  Czas trwania: 2-letnie
Kierunki: Zarządzanie
Kierunki do
wyboru:
Zarządzanie Biznes turystyczny
Zarządzanie Gospodarka nieruchomościami
Zarządzanie Marketing
Zarządzanie Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie Zarządzanie projektami
Zarządzanie Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie Zarządzanie w transporcie i logistyce
Zarządzanie Zarządzanie wartością firmy
Zarządzanie Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostki: Studium Magisterskie (od 2006) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

pierwszy semestr
drugi semestr
trzeci semestr
czwarty semestr

Pozostałe toki nauczania

Specjalność: Biznes turystyczny (ZAR)
Specjalność: Gospodarka nieruchomościami (ZAR)
Specjalność: Marketing (ZAR)
Specjalność: Zarządzanie nieruchomościami (ZAR)
Specjalność: Zarządzanie projektami (ZAR)
Specjalność: Zarządzanie strategiczne (ZAR)
Specjalność: Zarządzanie w transporcie i logistyce (ZAR)
Specjalność: Zarządzanie wartością firmy (ZAR)
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZAR)

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, dyplomu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub równorzędnego wydanego przez polską uczelnię lub zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kierunku Zarządzanie
Magisterium na kierunku Zarządzanie
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

podyplomowe, doktoranckie