Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse i rachunkowość, niestacjonarne (sobotnio-niedzielne), II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: NMMS-FIR
Nazwa: Finanse i rachunkowość, niestacjonarne (sobotnio-niedzielne), II stopnia
Tryb studiów: niestacjonarne (sobotnio-niedzielne)
Rodzaj studiów: II stopnia
Czas trwania: 2-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Finanse i rachunkowość
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Finanse i rachunkowość Bankowość
Finanse i rachunkowość Doradca inwestycyjny
Finanse i rachunkowość Finanse przedsiębiorstwa
Finanse i rachunkowość Makler papierów wartościowych
Finanse i rachunkowość Międzynarodowe rynki finansowe
Finanse i rachunkowość Podatki
Finanse i rachunkowość Rachunkowość
Finanse i rachunkowość Ubezpieczenia
Finanse i rachunkowość Doradztwo podatkowe
Finanse i rachunkowość Finanse cyfrowe
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Studium Magisterskie (od 2006) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, dyplomu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub równorzędnego wydanego przez polską uczelnię lub zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magisterium na kierunku Finanse i rachunkowość
Magisterium na kierunku Finanse i rachunkowość
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

podyplomowe, doktoranckie

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0